14. 05. 2015r od godz. 10:00 odbyła się kolejna Kepleriada, która jest poświęcona Johannesowi Keplerowi oraz naszemu miastu. Impreza zorganizowana była przez Zespół Szkół nr 2, Sekcję Astronomiczną Szkoły Talentów CK oraz Centrum Kultury w Żaganiu. Szkoły miały okazję zmierzyć się w Rajdzie Keplera -zdobywając punkty za wykonanie zadań, opracowanych przez instruktora Sekcji Astronomicznej Centrum Kultury -Pana Jacka Patkę. Na zwycięzców czekały nagrody, których wręczenie odbyło się w sali Purpurowej Pałacu. Przed Pałacem Książęcym znajdowały się stoiska naukowe przygotowane przez uczniów ZS nr 2 w Żaganiu, gdzie uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żaganiu zaprezentowały mieszkańcom miasta różne, ciekawe doświadczenia chemiczne, fizyczne, gry matematyczne, stoiska przyrodnicze, biologiczne, historyczno-archeologiczne, geograficzne, astronomiczne i iluzji optycznych. Do tego Sekcja przygotowała obserwacje Słońca i kilka niespodzianek dla naszych mieszkańców, którzy zechcieli nas odwiedzić tego dnia na przedzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego. Warsztaty Rakietowe kończyły się startami modeli rakiet na paliwo stałe. Wieczorem na zakończenie Kepleriady odbyło się ognisko Astro-Gawędy przy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.