Wtorki z funduszami Ue

W oczekiwaniu na uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także innych programów i funduszy unijnych Burmistrz Miasta Żagań uruchamia konsultacje w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji dla lokalnych przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, ale również dla innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Zainteresowane osoby zapraszamy od sierpnia do siedziby Wydziału Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi ul. Jana Pawła II 15 pok. 7 (pałacyk) w każdy wtorek od godz. 8.00 do 17.00, tel. 684771007.