Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego i Straż Miejska w Żaganiu

W związku z opracowywaniem „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Żagań” Burmistrz Żagania wraz z Prezesem Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 w Żaganiu.

Celem spotkania jest przedstawienie idei redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsultacja potrzeb w tym zakresie dla Żagania. Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przedstawi dotychczasowe wyniki w zakresie inwentaryzacji emisji szkodliwych substancji oraz propozycję działań zmniejszających emisję, do realizacji przez Miasto Żagań oraz podmioty zainteresowane – we własnym zakresie. Zapraszamy do udziału w spotkaniu w szczególności radnych, zarządców budynków, przedstawicieli instytucji publicznych, jak również przedstawicieli przemysłu i przedsiębiorców. Uczestnicy będą mogli zgłosić swoje plany inwestycyjne zwiększające efektywność energetyczną do realizacji we własnym zakresie.