Maciej Markiewicz, “Gazeta Lokalna”, 12.08.2015:

 

Witam, zwracam się do Pani z następującym pytaniem. Przy ul Karpińskiego oraz przy Pl. Orląt Lwowskich stoją dwa opuszczone, “bezpańskie” samochody, które zajmują miejsca parkingowe, a ich stan wskazuje, że od dłuższego czasu nie były używane i do użytku się nie nadają. Są to tereny należące do miasta, moje pytanie brzmi zatem czy ktoś zamierza te auta z tamtych miejsc usunąć i kto poniesie koszta? Jeśli “zwykły” mieszkaniec nie zapłaci za postój,czy po prostu będzie stał za długo to zostanie ukarany mandatem, bądź odholowany na swój koszt. Czy sprawa ta była w ogóle zgłaszana do miasta? Czy w celu usunięcia stojących tam pojazdów poczyniono JAKIEKOLWIEK kroki?

 

Odpowiedź z dnia 18.08.2015:

 

Chcąc odnieść się do nadesłanego przez Pana pytania należy odwołać się do przepisów. Art. 50a – (Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych) – Prawo o ruchu drogowym:

ust.1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany , może zostać usunięty z drogi przez straż gminną ( miejską ) lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

ust.2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia , uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Usuwanie pojazdów  z dróg publicznych w trybie art. 50a PoRD nie jest więc obowiązkowe; ustawa mówi, że ” może zostać usunięty” (ust.1), a więc jest to przepis fakultatywny, nie obligatoryjny. Jeśli chodzi o porzucony samochód osobowy marki Audi, który znajduje się na Pl. Orląt Lwowskich w Żaganiu to:

– właściciel samochodu jest ustalony,

– nie można go powiadomić ponieważ przebywa za granicą,

– przeciw właścicielowi toczą się postępowania egzekucyjne w celu odzyskania należności na sumę znacznie przekraczającą 500 tys. złotych – bezskuteczne,

– samochód Audi nie przedstawia żadnej wartości rynkowej.

W przypadku holowania Urząd Miasta w Żaganiu pokrywa koszty transportu oraz koszty przechowywania samochodu przez okres 6 miesięcy na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Po tym czasie pojazd przechodzi na własność gminy. Następnie trzeba ogłosić przetarg na zbycie pojazdu, który w tym wypadku nie przedstawia żadnej wartości.

Pozostawionego wraku samochodu na ul. Karpińskiego nie udało się zlokalizować – proszę o doprecyzowanie miejsca postoju pojazdu.