Aneta Czyżewska, 31.08.2015:

Zgłosił się do nas czytelnik, który zwrócił uwagę, że na budynkach przy ul. Jana Pawła II nadal wiszą tabliczki ul. Świerczewskiego. Tylko na jednym budynku (starostwa) jest tabliczka zmieniona. Czytelnik ten był świadkiem, jak na Jarmarku Michała jeden z gości szukał ul. Jana Pawła II i nie mógł znaleźć. Czy miasto przewiduje zmianę tablic, jeżeli tak to kiedy i jaki będzie orientacyjny koszt wymiany.

Odpowiedź z dnia 01.09.2015 roku:

Art. 47b ust. 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.), zobowiązuje właścicieli nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy. Tabliczka ta powinna być utrzymywana stale w należytym stanie.

 

Warto podkreślić, iż na 17 nieruchomości znajdujących się przy ulicy Jana Pawła II 4 posiadają tabliczki z ulicą Świerczewskiego. Zarządcy tych nieruchomości zostali poinformowani przez Urząd Miasta w Żaganiu o konieczności zmiany tabliczek. Mieszkańcom Żagania dziękujemy za troskę o miasto.