Urząd Miasta w Żaganiu informuje, że we wrześniu i październiku 2015 roku na terenie miasta Żagań  przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację prowadzić będzie firma “URBANIKA” Jan Komorowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Wykopy 11.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie pracownikom ww. firmy wykonania spisu z natury oraz dokumentacji zdjęciowej. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie miasta Żagań (budynki mieszkalne, gospodarcze, itp.).

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „URBANIKA” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im rzetelnych informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby. Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miasta w Żaganiu lub bezpośrednio do firmy URBANIKA.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania.