105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ serdecznie zaprasza w dniach 14 oraz 18 września 2015 roku na bezpłatne badania spirometryczne organizowane w ramach Polskich Dni Spirometrii, które dla mieszkańców Żagania przeprowadzone zostaną 18 września w godzinach od 8:00 do 13:00 przy ulicy Żelaznej 1a. Każdy, kto w wyznaczonych godzinach przyjdzie do Poradni Pulmonologicznej szpitala, po wypełnieniu ankiety będzie mógł skorzystać z bezpłatnego badania pojemności płuc.

Badanie spirometryczne jest prostym i bezbolesnym sposobem rozpoznania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POCHP) we wczesnym stadium.

Na POCHP cierpi na świecie ok. 210 mln ludzi – w Polsce choroba ta dotyczy ok. 2 mln osób, jednak rozpoznawana jest jedynie u co trzeciej.

Badaniu powinni poddać się głównie:

–  palacze tytoniu, obecni lub byli,
– osoby, które nigdy nie paliły papierosów, ale mają przewlekły kaszel i/lub duszność podczas wysiłku,
–  osoby, które są lub były narażone na palenie bierne,
–  pracownicy narażeni na wdychanie pyłów, dymów i gazów podczas pracy,
–  osoby używające kuchni węglowych, palące drewnem.