Zakończył się remont Pomnika Ofiar Stalagu VIIIC, na który środki przekazało m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki przeprowadzonym pracom możemy podziwiać odświeżony monument, którego odsłonięcia dokonano 3 września 1961 roku. Pomnik powstał z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz władz Miasta Żagań. Jego autorem jest Mieczysław Welter. Rzeźba symbolizuje jeńców wojennych, którzy cierpieli i zmarli w obozie w latach 1939-1945. 

Stalag VIIIC powstał w 1939 roku. Wybudowany i zarządzany przez Wehrmacht był obozem jenieckim dla żołnierzy szeregowych i podoficerów wojsk lądowych. Jedną z pierwszych grup jeńców byli Polacy, uczestnicy wojny obronnej z września 1939 roku. Łącznie w Stalagu VIIIC przebywało około 49 tysięcy jeńców w tym prawie 40 tysięcy Francuzów.