stack of folded newspapers closeup

Grzegorz Kozakiewicz, Moja Gazeta, 04.10.2015 roku: 

– Kto złożył najkorzystniejszą ofertę i za ile w postępowaniu na modernizację kwartału Bracka, Długa, Warszawska, Rynek?

– Kiedy mieszkańcy ul. Wilhelma Pluty i przyległych doczekają się dróg dojazdowych z prawdziwego zdarzenia. Otrzymaliśmy list oburzonego czytelnika, który skarży się, że mimo iż miasto sprzedało wszystkie działki to do dziś doprosić się nie można infrastruktury, która pozwoliłaby tam mieszkać.

– Cmentarz na Górce. Jako, że miasto nie ma w tej chwili miejskiego konserwatora zabytków chcę zapytać jak chronione jest to miejsce, szczególnie w kontekście wznowionych pochówków i sprzedaży miejsc pochówkowych. Widzę, że stare nagrobki pochodzące sprzed wojny i krótko po niszczeją, są rozkradane i dewastowane. Kwatera wojskowa odnaleziona kilka miesięcy temu przez pasjonatów do dziś nie doczekała się inwentaryzacji i badań archeologicznych – do tego ona też jest dewastowana. Kamienne słupki z numerami pochówków zniknęły lub walają się bezładnie. Jakie miasto ma pomysł na to miejsce, czy planuje się pozyskać środki zewnętrzne na zadbanie o cmentarz, remont murków oporowych, prace konserwatorskie przy pochówkach zasłużonych żaganian?

-Hot spot przy pałacu. Kto wymyślił logowanie się celem dostępu do sieci? Kto jest administratorem danych (imienia, nazwiska i nr telefonu) i u kogo można żądać ich usunięcia i poprawiania? Czemu służy potrzeba każdorazowego logowania się, co jest uciążliwe, gdy na przykład straci się na chwilę połączenie z hotspotem? Jak należy rozumieć ostrzeżenie “nie jesteś anonimowy w internecie” które wyświetla się podczas logowania?

Odpowiedzi przesłane 06.10.2015 roku: 

W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że:

  1. Urząd Miasta wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Ocena ofert zakończy się pod koniec tygodnia.
  2. Remont ul. Wilhelma Pluty wymaga opracowania dokumentacji (jej aktualizacji), co zostanie zlecone jeszcze w tym roku. Obecnie „zrywamy” umowę z dotychczasowym wykonawcą.
  3. Opiekę konserwatorską nad Cmentarzem na Górce sprawuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Informuję równocześnie, iż w Urzędzie Miasta w Żaganiu zatrudniony jest Miejski Konserwator Zabytków  – jest nim Pan Bartosz Idryjan.

Wszelkie działania podejmowane na terenie cmentarza muszą być prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Cmentarz nie jest własnością miasta. Miasto podpisało jedynie umowę w zakresie dokonywania pochówków komunalnych. Cmentarzem zarządza Parafia, która podejmuje decyzje w sprawie likwidacji kwater.  Ocena wartości historycznej nagrobków (również powojennych) ze względu na wpis do rejestru zabytków cmentarza podlega ocenie konserwatorskiej.

Gmina Żagań o statusie miejskim wystąpiła w związku z dokonywaniem pochówków na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Piastowskiej o zalecenia konserwatorskie. Wszelkie prace prowadzone na tym terenie wykonywane są zgodnie z powyższymi zaleceniami, a „pochówki dokonywane są w miejscach niezachowanych mogił”. Ostatni akapit dokumentu stanowi, że:

„Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad zabytkiem sprawowana przez  jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

4. Urząd Miasta w Żaganiu nie jest administratorem żadnej sieci publicznej – również tej przy Pałacu Książęcym.