W związku z zakończeniem prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żagań w piątek 16 października br. odbyło się drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na którym prezentowano dokument. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera inwentaryzację emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Żagań oraz działania, które mają służyć realizacji celów PGNu, tj. redukcję emisji o 20% do końca 2020 roku.

Dokument dotyczy realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej, jakie wynikają z wytycznych Komisji Europejskiej oraz polityki rządu RP. Dokument jest niezbędny, aby można uzyskać dofinansowanie ze środków UE, na działania, których głównym celem jest obniżenie emisji CO2, takich jak m.in. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych, czy z zakresu rozwiązań transportowych niskoemisyjnych, jak budowa ścieżek rowerowych. Obecnie dokument czeka na akceptację radnych i podjęcie uchwały o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żagań.