Paweł Tomaszczyk, Lokalna Gazeta Powiatu Żagańskiego, 21.10.2015: 

Witam, piszę w dwóch sprawach.

1) Kto i dlaczego pozwolił na wywieszenie baneru wyborczego Bożenny Bukiewicz na budynku po rewitalizacji w Rynku, tuż obok ratusza?

2) Trwają pracę na placu pomiędzy ul. Warszawską i ul. Bracką. Co jest tam robione i za jaką kwotę?

Odpowiedź z dnia 23.10.2015 roku: 

Odpowiadając na Pana pytania informuję, że:

  1. Zgodę najpierw wyraził właściciel nieruchomości. Komitet wyborczy również wystąpił o uzyskanie pozwolenia na wywieszenie baneru i taka zgoda została wyrażona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  1. Zagospodarowanie kwartału ul. Warszawska – ul. Bracka – ul. Długa – ul. Rynek w ramach Rewitalizacji Starówki Miejskiej w Żaganiu opiewa na kwotę 160.919,88 zł brutto.