Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Żagań odbędą się w Sali Narad, w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15, w następujących terminach:

  • Komisja Gospodarki Miejskiej – poniedziałek – 26.10.2015 r. – godz. 16:00,
  • Komisja Budżetu i Finansów – wtorek – 27.10.2015 r. – 16:00, 
  • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury – środa – 28.10.2015 r.- godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w Urzędzie Miasta Żagań pok. nr 6 a, w czwartek (29.10.2015 roku) o godzinie 16:00.