SONY DSC

29 października 2015 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 odbyła się debata oksfordzka do tezy „Żagań to miasto z przyszłością”. Debatę zorganizowali uczniowie klasy VI w ramach projektu Lubuskiej Akademii Debat Szkolnych. Warto dodać, że cały projekt obejmuje realizację kilku działań edukacyjnych m.in. uczestnictwo w obradach sejmiku młodzieżowego oraz udział w konkursie na lokalną inicjatywę obywatelską. Uczniowie długo i sumiennie przygotowywali się do debaty. Pracując nad argumentami poszukiwali informacji w rozmaitych urzędach, w prasie lub w publikacjach na stronach internetowych. W trakcie swoich prezentacji dali doskonały popis umiejętności retorycznych i pokazali, że potrafią kulturalnie dyskutować używając właściwej argumentacji. Wśród gości przysłuchujących się debacie był m.in. radny miasta Żagań Andrzej Chodań, rzecznik Urzędu Miasta Agnieszka Zychla oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Obecni goście wysoko ocenili postawy uczniów, podkreślając ich dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność reagowania na pytania przeciwników. Kadra pedagogiczna szkoły przekonała się, że debata może być z powodzeniem stosowana w szkole, jako jedna z niekonwencjonalnych metod nauczania. Pozwala ona bowiem uczniom poszerzyć swoją wiedzę z danej dziedziny, a nie rzadko jest sposobem na zweryfikowanie własnych przekonań, uczy także szacunku dla cudzych poglądów. Dla uczniów udział w debacie był całkiem nowym doświadczeniem i choć towarzyszyła im trema, wszyscy wyszli zwycięsko z tej próby.