3 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta w Żaganiu z inicjatywy Naczelnika Wydziału Oświaty Zbigniewa Białkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z przedstawicielami żagańskich placówek oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele ZZO w Marszowie. Dyskutowano o edukacji ekologicznej, jako o niezbędnym elemencie kształcenia dzieci i młodzieży, oraz podstawie prawidłowo działającego systemu gospodarki odpadami. Pracownicy spółki przybliżyli uczestnikom działalność nowo wybudowanego zakładu przetwarzającego odpady komunalne oraz zaprezentowali dotychczasowe działania ekologiczne zrealizowane przez spółkę w ramach programu „Ekoszkoła”. W okresie od marca do listopada 2015 r. w warsztatach ekologicznych odbywających się na terenie zakładu wzięło udział około 400 dzieci z żagańskich szkół i przedszkoli. Przedstawiciele spółki zachęcali przedstawicieli szkół i przedszkoli do aktywnego udziału w warsztatach ekologicznych, umiejętnie łączących teorię z praktyką. Uczestnicy takich zajęć na własne oczy mogą zobaczyć, co się dzieje z odpadami pochodzącymi z ich gospodarstw domowych. ZZO Marszów zaproponował przeprowadzenie lekcji ekologicznych również w szkołach i przedszkolach. Dyrektorzy żagańskich placówek oświatowych wyrazili chęć współpracy z ZZO Marszów Sp. z o.o. w zakresie organizacji wycieczek edukacyjnych do zakładu oraz włączenia spółki w akcje ekologiczne prowadzone przez szkoły i przedszkola. Wspólne działania instytucji zaangażowanych w edukację ekologiczną zwiększają szansę na stworzenie spójnego, długotrwałego programu edukacji ekologicznej, a w końcowym efekcie do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania.