Burmistrz Daniel Marchewka spotkał się dzisiaj z mieszkanką Żagania, która w ubiegłą sobotę, w trakcie zakupów na targowisku miejskim, potknęła się i doznała obrażeń ciała. Burmistrz wyraził współczucie z powodu zaistniałej sytuacji i poinformował Panią Halinę, iż sprawa wypadku została już przekazana dyrekcji ZGM-u, jednostce odpowiedzialnej za obszar targowiska. Równocześnie burmistrz zadeklarował pomoc prawną przy składaniu wniosku o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej.

W trakcie rozmowy Pani Halina powiedziała, że nie tylko osoby starsze mogą się przewrócić. Burmistrz przyznał jej rację i wyjaśnił, że swoją wypowiedzią (zamieszczoną dzisiaj na łamach lokalnej prasy) nie miał zamiaru urazić osób starszych, lecz kierował się troską, jaką sam sprawuje wobec bliskiego członka rodziny.