Z uwagi na nieścisłe i nieprawdziwe informacje zawarte w artykule prasowym Piotra Piotrowskiego  „Burmistrz przekonuje do podwyżek”, Regionalna z dnia 13.11.2015 roku, wydanie nr 46 (760) proszę o zamieszczenie poniższego sprostowania w myśl Art. 31a. Ustawy z dnia 26 stycznia Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24). Równocześnie informuję, iż tekst sprostowania opublikowany zostanie na stronie Urzędu Miasta Żagań – www.urzadmiasta.zagan.pl:

Odnosząc się do artykułu Piotra Piotrowskiego pod tytułem “Burmistrz przekonuje do podwyżek”, zamieszczonego w 46 (760) numerze gazety “Regionalnej” z 13 listopada 2015 roku informujemy, że na spotkaniu z radnymi, które miało miejsce 10 listopada burmistrz Daniel Marchewka przedstawił informacje na temat dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Sugerowana w artykule kwota 5 złotych nie była proponowaną kwotą podwyżki, lecz kwotą, jakiej miesięcznie zabraknie, aby całkowicie zbilansować przyszłoroczne wydatki ponoszone przez Gminę Żagań o statusie miejskim w związku z gospodarką odpadami. Na spotkaniu nie padła żadna sugestia burmistrza dotycząca kwoty ewentualnych podwyżek. Daniel Marchewka poinformował radnych o szacunkowych kosztach przyszłorocznych dopłat ze środków własnych gminy, prosząc radnych o zgłaszanie propozycji stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu wypracowania wspólnego stanowiska w obliczu przewidywanej sytuacji. 

W 2015 roku Gmina Żagań o statusie miejskim w ramach dopłaty do  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczyła kwotę 515 258 złotych. Wyliczenia kosztów oraz dochodów przeprowadzone na rok przyszły wskazują, że w związku z m.in. zapowiadaną przez ZZO Sp. z o.o. Marszów podwyżką opłat odbioru zebranych przez operatora odpadów i wwiezienia ich na teren zakładu oraz spadkiem liczby osób deklarujących udział w systemie segregacji odpadów, szacowany koszt dopłaty w 2016 roku wyniesie 1250 007 złotych.