Informujemy, że w dniach 11.11.2015 – 17.11.2015 zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

Do dnia 17.11.2015 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego, treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekty uchwał, o których mowa wyżej, zostały przekazane do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Protokół-Program współpracyna 2016 rok Protokół-Statut MOJ