20 listopada Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 11 Batalion Dowodzenia rozpoczęły współpracę, której owocem mają być wspólne inicjatywy i wzajemne wsparcie w istotnych obszarach funkcjonowania obu podmiotów. W imieniu szkoły porozumienie o współpracy podpisała dyrektor Małgorzata Kalinowska, natomiast z ramienia batalionu dokument podpisał Dowódca Jednostki, ppłk Dariusz Lesiuk. W dzisiejszej uroczystości wziął udział również Naczelnik Wydziału Oświaty Zbigniew Białkowski, który zaznaczył, iż dzisiejsze spotkanie formalizuje współpracę, która od dawna prowadzona jest przez obie strony.

Małgorzata Kalinowska podkreślała, iż listopad jest wyjątkowym miesiącem w życiu żagańskiej Jedynki – w listopadzie rozbrzmiał w szkole pierwszy po wojnie dzwonek, w tym samym miesiącu 65 lat temu podpisano pierwsze porozumienie o współpracy z wojskiem, 20 listopada roku bieżącego do współpracy powracając.

Podpisanie porozumienia poprzedził występ uczniów klasy V, którzy zaprezentowali polską drogę do odzyskania niepodległości i uczcili w ten sposób obchodzone niedawno Święto Niepodległości.