Informujemy, że Gmina Żagań o statusie miejskim przystąpiła do realizacji Programu Książki naszych marzeń w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwi on przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 11.280 złotych (stanowiącą 80 % wartości zadania) przy udziale 20% środków własnych (kwoty 2.820 złotych).

Wsparcia udzielono następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim:

Lp.

Szkoła, której udzielono wsparcia

Całkowita wartość

Udzielone wsparcie         w ramach Programu „Książki naszych marzeń”

Finansowy wkład własny

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

3

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

4

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

5

Zespół Szkół Nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żaganiu

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

6

Zespół Szkół Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żaganiu

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł