22 grudnia 2015 roku nastąpił odbiór końcowy inwestycji budowy nawierzchni ulicy Mieszka I o wartości 233.116,75 złotych.  

Przebudowa miała na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji uczestników ruchu. Nawierzchnia drogi na całym odcinku około 300 metrów wybudowano z kostki brukowej betonowej, z jednym progiem zwalniającym i zatoczką do zmiany kierunku jazdy.