Pytanie nadesłane 29 grudnia 2015 roku przez Piotra Piotrowskiego (Gazeta Regionalna):

 Ile kosztuje miesięcznie dzierżawa kontenera dla pasażerów, postawionego na byłym dworcu PKS? Od kogo został on wydzierżawiony i na jaki okres?

Odpowiedź wysłana 29 grudnia 2015 roku:

Koszt dzierżawy kontenera wynosi 2952 złote miesięcznie – będzie on do dyspozycji mieszkańców tak długo, jak długo będą wymagały tego warunki atmosferyczne.