Burmistrz Miasta Żagań informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku osoby, które nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Z tego świadczenia będą mogły zatem skorzystać w szczególności osoby bezrobotne (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy), studenci oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, czyli np. na umowę o dzieło lub zlecenie.

           Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać po 1 tysiąc złotych miesięcznie nowego świadczenia rodzicielskiego przez 52 tygodnie. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – przy bliźniętach świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane – przez 65 tygodni, przy trojaczkach – 67 tygodni, czworaczkach – 69 tygodni, przy piątce i więcej dzieci – 71 tygodni. Terminy te będą liczone od dnia porodu.

     W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

-świadczenia rodzicielskiego,

– świadczenia pielęgnacyjnego ,

-specjalnego zasiłku opiekuńczego,

– dodatku do zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 10,

– zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

        Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie rodzicielskie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od momentu złożenia wniosku. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

          Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

         Wnioski o świadczenie rodzicielskie należy składać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Żagańskim Pałacu Książęcym pok. 107 w godzinach urzędowania.

Informacje są udzielane pod numerem telefonu : 068-477-10-81.