burmistrz Żagania
Daniel Marchewka

26 stycznia 2016 roku burmistrzowie miast i gmin zlokalizowanych w pobliżu drogi A-18 podpisali list intencyjny w sprawie remontu południowej nitki autostrady. Apel o zmianę w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023, uwzględniający modernizację drogi krajowej A-18 Olszyna – Golnice skierowano do Premier Beaty Szydło, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie obowiązująca strategia zakłada, iż remont ten przeprowadzony zostanie w 2025 roku. Potrzebę szybszych działań wyrazili:

Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Starosta Żarski Janusz Dudojć, Burmistrz Żagania Daniel Marchewka , Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz, Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski, Wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk.

Sygnatariusze “Porozumienia A18”  wyrazili nadzieję, iż wspólne zaangażowanie w remont „autostrady” wywrze pozytywny skutek, czego efektem będzie zmodernizowana droga łącząca Polskę z Zachodem. Droga stanowi nie tylko wizytówkę regionu, ale również całego kraju. Remont przyspieszy rozwój gospodarczy i turystyczny miast i gmin zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Zdjęcia – UM Iłowa