29 stycznia 2016 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Żagań, którą rozpoczął życzliwy akcent wręczenia Burmistrzowi Miasta Danielowi Marchewce symbolicznego narzędzia do zakopania dziur w mieście – zarówno tych między ludźmi, jak i tej w Rynku. Łopatę przekazała inicjatorowi tego przedsięwzięcia Przewodnicząca Rady Miasta Wanda Winczaruk. Dziękuję za ten gest i docenienie wysiłku, dzięki któremu miasto nie wyda ani złotówki, a warta 70 tysięcy inwestycja zakończy coś, z czym od 8 lat boryka się miasto – podkreślił Daniel Marchewka.

Sesję rozpoczęło podpisanie wspólnego stanowiska Burmistrza Miasta Żagań oraz Rady Miasta Żagań w sprawie likwidacji Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego w Żaganiu. Treść stanowiska przyjęto jednogłośnie,  po raz kolejny apelując do dyrekcji Szpitala o powstrzymanie się od zamiarów likwidacji naszych Oddziałów. Spotkałem się wczoraj ze Starostą. Obaj zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i nie ustaniemy w walce o zachowanie opieki medycznej dla naszych mieszkanek i ich rodzin – podsumował Burmistrz Miasta Daniel Marchewka.

Równocześnie burmistrz zgłosił propozycję poprawek w budżecie, w wyniku której miasto dofinansuje inwestycję powiatu w zakresie budowy oświetlenia na ulicy Żelaznej. Radni poparli tę propozycję, przekazując kwotę 50 tysięcy na wykonanie inwestycji.

W trakcie XVIII sesji radni po raz kolejny wypowiedzieli się w sprawie “Kwadransa Obywatelskiego”, potwierdzając jego obecnie przyjętą formułę, w związku z którą każdy mieszkaniec miasta ma okazję do wypowiedzenia się i zadawania pytań w ramach posiedzeń komisji stałych Rady. Kwadrans wprowadzał dysonans w sesjach, stanowił forum do wszczynania awantur, nie pracy. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię w trakcie prac komisji. Jak pokazały styczniowe posiedzenia mieszkańcy chętnie z tego prawa korzystają, mogąc bez ograniczeń czasowych omawiać bliskie im kwestie – stwierdził burmistrz Daniel Marchewka. Argumenty te poparli radni, potwierdzając w głosowaniu funkcjonujący obecnie model pracy.

Radni jednogłośnie za rewitalizacją

W trakcie dzisiejszej sesji przyjęto 12 uchwał, wśród których znalazła się, przyjęta jednogłośnie, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji “Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Żagań na lata 2009-2020”. Zmiany muszą zostać przeprowadzone tak, aby obowiązujący program spełniał wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Otworzy to miastu drogę do aplikowania o fundusze unijne, a głównym środkiem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki z regionalnych programów operacyjnych. Zmiany te są konieczne szczególnie z uwagi na fakt, że wniosek Gminy Żagań o statusie miejskim zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu “Modelowa Rewitalizacja Miast”. Koncepcja przedstawiona przez Żagań znalazła się na 12 miejscu listy rankingowej spośród 57 innych wybranych przedsięwzięć!