Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku. 
Szczegółowy harmonogram naborów wniosków w ramach programów PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia oraz PO Wiedza Edukacja Rozwój  zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie. 
W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Aktualne informacje na temat konkursów znajdą Państwo tutaj.