W ostatni weekend Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje przeprowadziły czyszczenie sieci wodociągowej. Podstawą wykonania czynności była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NS: HK/10/120/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku, o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia.

Sprawa ma związek z przekroczeniem wskaźników jakości wody w zakresie bakteriologicznym, jakie 12 lutego br. sanepid stwierdził na podstawie pobranych próbek wody z instalacji wewnętrznych trzech budynków. Próbki do badań sanepid pobrał 9 lutego z punktów przy ulicach: Nocznickiego, Wesoła i Pstrowskiego. Z tego samego punktu przy ul. Pstrowskiego 8 lutego wodę do badań pobierał ŻWiK w ramach monitoringu wewnętrznego. Przeprowadzone badania nie wykazały obecności bakterii w wodzie.

 

Należy podkreślić, że sanepid w Żaganiu nie stwierdził pogorszenia jakości wody wprowadzanej do sieci na ujęciu wody przy ulicy Dworcowej, a jedynie w instalacjach wewnętrznych zamontowanych w budynkach. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku. Sprzeczne wyniki ŻWiK i sanepidu mogły być spowodowane zanieczyszczeniem wody w trakcie poboru materiału do badań.

Spotkanie na temat zakresu działań naprawczych odbyło się 12 lutego z udziałem przedstawiciela sanepidu, starszego inspektora higieny Edwarda Górniaka. Na podstawie dostarczonej decyzji ustalono, że sieć wodociągowa zostanie poddana płukaniu i dezynfekcji. Pomimo faktu, że decyzja sanepidu zapadła w piątek po południu, ŻWiK natychmiast przystąpił do działania. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uruchomiono akcję informacyjną. Komunikaty o konieczności przegotowania wody przed spożyciem pojawiły się w rejonach stwierdzonych przekroczeń. Informacja na ten temat została zamieszczona również na stronie zwik.zagan.pl oraz na stronie Urzędu Miasta.

We wtorek 16 lutego żagański sanepid ponownie przeprowadził kontrolę jakości wody w wyznaczonych punktach kontroli (instalacje w budynkach, ujęcie wody w Żaganiu), jednak jej wyniki będą znane najszybciej w piątek 19 lutego 2016 roku. Do tego czasu ŻWiK Sp. z o. o. w Żaganiu zaleca ostrożność w spożyciu surowej wody. Oznacza to, że wodę przed spożyciem, należy przegotować. Dotyczy to zarówno picia wody wprost ze szklanki, jak
i wykorzystania jej do mycia owoców, warzyw, a nawet naczyń.

Z uwagi na miejsce wystąpienia nieprawidłowości, tj. w instalacjach wewnętrznych odbiorców, ŻWiK Żagań apeluje do mieszkańców o kontrolę stanu technicznego posiadanych instalacji. Jakość wody dostarczanej przez ŻWiK, poprzez niewłaściwą eksploatację instalacji wodociągowej w budynkach, może ulec pogorszeniu.

Najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia instalacji wewnętrznej są: zastoiny wody w rurach, zabrudzone zakończenia baterii (sitka, perlatory) oraz nie wymieniane i nie czyszczone przez długi okres filtry wodne oraz zbiorniki. Ponadto każda nieprawidłowo wykonana konserwacja i naprawa instalacji może być przyczyną obniżenia jakości wody. Na czynniki te nie mają bezpośredniego wpływu służby ŻWiK odpowiadające za jakość wody pitnej pobieranej
z instalacji budynku.

Właściwa eksploatacja instalacji wodociągowej w budynku powinna obejmować:

  • regularne czyszczenie i dezynfekcję baterii (sitka, perlatory), filtrów i zbiorników wody;
  • płukanie instalacji w przypadkach przerw w jej użytkowaniu;
  • usuwanie zauważonych nieszczelności, zużytych elementów (należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą), po każdej naprawie przepłukać i zdezynfekować instalację;
  • wyłączanie nieczynnych i nie użytkowanych przewodów;
  • stosowanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym.