Informujemy, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Żagań odbędą się w Sali Narad w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15, w następujących terminach:

  • Komisja Gospodarki Miejskiej

poniedziałek – 22.02.2016 r. – godz. 16:00.

  • Komisja Budżetu i Finansów

 – wtorek – 23.02.2016 r. – godz. 16:00.

  • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

środa – 24.02.2016 r.- godz. 17:00.

  • Komisji Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – posiedzenie odbędzie się w Komendzie Policji w  Żaganiu w czwartek (25.02.2016 roku) o godzinie 16:00                                       

XIX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 26 lutego 2016 roku o godz. 10:00, w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu.