Przekazujemy Państwu treść najnowszego komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu, potwierdzającego brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z miejskiego wodociągu.

KOMUNIKAT NR 2/W/2016 OGŁOSZONY W DNIU 18.02.2015 roku O GODZ. 11.30 W SPRAWIE POPRAWY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W ŻAGANIU.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu informuje, że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne w wodzie przeznaczonej  do spożycia przez ludzi pochodzącej z  sieci wodociągu publicznego w miejscowości Żagań – otrzymano w dniu 18.02.2016 roku sprawozdanie z badań potwierdzające brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych  w wodzie pochodzącej z ww. wodociągu pobranej w dniu  16 lutego 2016 roku.

Jakość wody w zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.   z 2015r., poz. 1412).

Woda pochodząca z  wodociągu publicznego w miejscowości Żagań jest przydatna do spożycia przez ludzi.