1 marca 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie na potrzeby mieszkańców Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żaganiu. PSZOK jest miejscem, do którego mogą Państwo przekazywać nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne, wytworzone przez mieszkańców Miasta Żagań w ilości wskazującej na powstanie w gospodarstwie domowym.

Inwestycja wykonana została zgodnie z harmonogramem prac Spółki MPOiRD – poinformował zaproszonych gości prezes Wojciech Szumski. – Od dzisiaj na mapie miasta pojawia się nowoczesny punkt, dzięki któremu Żagań stanie się czystszy. Do owej “czystej zmiany” odwołał się również burmistrz Daniel Marchewka, który podziękował spółce za realizację zadania zgodnie z wytycznymi Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Każde działania zmierzające do poprawy czystości w mieście zasługują na promocję i wsparcie. Postawione w ubiegłym roku kosze na śmieci sprawiły, że w Żaganiu widać zmianę. Zachęcam mieszkańców do korzystania z PSZOK’u i możliwości, jakie daje on w zakresie przekazywania odpadów komunalnych – podkreślał gospodarz miasta.

Obecny na otwarciu proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP Jarosław Stoś odmówił modlitwę za powodzenie nowej inwestycji oraz jej rozwój w służbie miastu.

W Punkcie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62 w Żaganiu przyjmowane są odpady, zebrane wyłącznie selektywnie:

papier i tektura (worki papierowe, torby, kartony, pudełka, czasopisma), tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, umyte kubki po produktach żywnościowych, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, folie i woreczki, wiadra, miski, meble ogrodowe, skrzynki, poremontowe odpady z wyposażenia wnętrz), szkło (czyste butelki, słoiki i szklane opakowania, szyby okienne drzwiowe niezbrojone z wyłączeniem szyb od pojazdów), metale (złom i opakowania z metali), opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i napojach), opakowania z tekstyliów (worki, pudełka, pojemniki), zużyte opony (4 sztuki rocznie), odpady budowlane i remontowe (do 1 metra sześciennego w roku na lokal mieszkalny), rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć, farby, tusze, kleje, detergenty, leki przeterminowane, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji (do 6 worków tygodniowo), odpady wielkogabarytowe (stare meble, stoły, krzesła, kanapy, wykładziny).

Do PSZOK w Żaganiu nie są przyjmowane odpady:

zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, styropian, odpady budowlane zawierające papę, smołę oraz wełnę mineralną, części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, szyby samochodowe, padłe zwierzęta, odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.