Jak co roku w kwietniu w Żaganiu odbywa się cykl działań pod hasłem “Ekologiczny Żagań”. Akcja ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców Żagania, wpojenia im proekologicznych działań, a jednocześnie ukazania piękna przyrody i potrzebę jej ochrony. 21 kwietnia 2016 roku dzieci i młodzież z miejskich placówek oświatowych uczestniczyła w pikniku ekologicznym, który zorganizowały wspólnie Urząd Miasta Żagań, Centrum Kultury, MPOiRD Sp. z o.o. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Uczestnicy warsztatów ekologicznych mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie ochrony środowiska oraz sprawdzić się w ramach konkursów przygotowanych przez organizatorów. W festynie ekologicznym wzięło udział ponad 400 dzieci!

galeria foto Adam Żyworonek