W związku z dzisiejszym artykułem w Gazecie Regionalnej pod tytułem “To gra i hucpa” (Nr 16 (783) z dnia 22.04.2016 r.) Burmistrz wyraża swoje ubolewanie z powodu wybiórczego i nierzetelnego przedstawienia faktów przez autorkę artykułu, Panią Bogusławę Janicką-Klisz, której w dniu 20 kwietnia 2016 roku w rozmowie telefonicznej przekazywał, że ze strony miasta Żagań jest pełna chęć udostępnienia mieszkania dla lekarza specjalisty, którego zatrudnienie ma na celu wzmocnienie kadry medycznej żagańskiego Oddziału, umorzenia podatku od nieruchomości dla Szpitala, pomoc w doposażeniu placówki oraz podjęcie wszelkich działań mieszczących się w granicach możliwości miasta.

Burmistrz podkreślił, że niepokojące jest zrzucanie ciężaru za funkcjonowanie Oddziałów na miasto, ponieważ budynek szpitala jest własnością innej jednostki samorządu i został użyczony 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Żarach. Dodatkowo mieszkańcy całego powiatu korzystają z Oddziałów. Burmistrz ma jednak świadomość tego, iż w wymienionym przypadku wszyscy zdają się mieć jedno stanowisko i chcą, by Oddziały pozostały w Żaganiu. Działając w imieniu mieszkańców rozpoczął akcję wysyłania kartek oraz przekazał wspólne stanowisko podpisane przez siebie i Radę Miasta najważniejszym instytucjom publicznym, co zaowocowało wstrzymaniem zamknięcia Oddziałów. W tym miejscu warto podkreślić, że miasto boryka się (jak każdy samorząd) z wieloma problemami, których nie ubywa, lecz wręcz przeciwnie. Zarówno oczekiwania, jak i wyzwania stojące przed samorządem rosną, mimo to Burmistrz ani razu nie dokonywał ocen pracy dyrekcji Szpitala, wskazując jakiekolwiek nieprawidłowości oraz zaniedbania w zarządzaniu placówką, ponieważ uważa, że współczesne działanie instytucji publicznych narażone jest na zmaganie z wieloma trudnościami. Dlatego też, w ramach pewnego niepisanego prawa oczekuje, aby osoby nie mające pełnej wiedzy o procesach zachodzących w mieście były ostrożne w formułowaniu swoich ocen. Ze strony miasta podtrzymywana jest chęć działania w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego w Żaganiu.

Przekazujemy Państwu treść odpowiedzi udzielonej Dyrektorowi Szpitala dotyczącej wsparcia działalności placówki w mieście oraz harmonogram działań podjętych w obronie żagańskich Oddziałów przez Burmistrza Miasta Żagań w okresie zagrożenia likwidacją

  • 7 stycznia 2016 roku – spotkanie z pielęgniarkami w Urzędzie Miasta.
  • 13 stycznia 2016 roku – spotkanie z pielęgniarkami na temat wypowiedzeń otrzymanych przez personel Oddziałów.
  • 28 stycznia 2016 roku – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
  • 29 stycznia 2016 roku – podpisanie Wspólnego Stanowiska Burmistrza Miasta Żagań oraz Rady Miasta Żagań w sprawie likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodkowego w Żaganiu oraz przesłanie go do Dyrekcji 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.
  • 9 lutego 2016 roku – Burmistrz Miasta Żagań poinformował organy odpowiedzialne za nadzór nad 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym w Żarach o sprzeciwie władz miasta wobec planów likwidacji zlokalizowanych w Żaganiu oddziałów (noworodkowego oraz ginekologiczno-położniczego). Sprzeciw wraz ze wspólnym stanowiskiem podpisanym przez Burmistrza i Radę Miasta, połączony z prośbą o wsparcie podejmowanych przez samorząd działań, wysłany został do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, gorzowskiego i zielonogórskiego oddziału NFZ, Wojewody Lubuskiego, Rzecznika Praw Pacjenta oraz posłów i senatorów z naszego regionu. Reakcje na nasz apel przekazywane były do Ministra Obrony Narodowej, jako podmiotu tworzącego. 
  • 10-11 lutego 2016 roku – zbiórka podpisów w ramach akcji „Kobiety chcą rodzić w Żaganiu” oraz przekazanie przygotowanych kartek do miejskich placówek oświatowych i na żagańskie oddziały 105 Kresowego Szpitala Wojskowego.
  • 12 lutego 2016 roku – spotkanie z Dyrektorem NFZ w Zielonej Górze.
  • 17 lutego 2016 roku – wysłanie 7 tysięcy kartek do NFZ, Ministra Obrony Narodowej, Dyrektora Szpitala.
  • 17 lutego 2016 roku – spotkanie w starostwie z dyrekcją Szpitala.
  • 22 lutego 2016 roku – podpisanie wspólnego sprzeciwu wobec likwidacji oddziałów starosty i wójtów gmin powiatu żagańskiego.

Umieszczone w materiale zdjęcie przedstawia hol żagańskiego oddziału położniczo-ginekologicznego i pochodzi z materiałów Szkoły Rodzenia.