29 kwietnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Miasta Żagań. Radni przyjęli w jej trakcie 6 uchwał, m.in. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025. Radni przyjęli również plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument dzięki któremu gmina może ubiegać się o środki unijne na inwestycje termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Dokument ten ma charakter strategiczny i wynika z decyzji podjętych przez Unię Europejską w zakresie emisji dwutlenku węgla przez kraje członkowskie do 2020 roku. Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej wybrali spośród siebie nowego przewodniczącego, którym został Krzysztof Sieńko oraz wiceprzewodniczącego, którym został Józef Potyrała.

Dzisiejszą sesję rozpoczęło sprawozdanie prezesa spółki Pałac Książęcy Pawła Lóssy z jej działalności w roku ubiegłym. Burmistrz Daniel Marchewka podziękował przy tej okazji prezesowi za wysiłki i pracę, w wyniku której zmniejszeniu uległa strata spółki o 328 tysięcy w stosunku do roku 2014. Gospodarz miasta podkreślił, że spółka Pałac Książęcy nie jest podmiotem generującym przychód. Już w studium wykonalności kompleksu rekreacyjno-sportowego “Arena”, którego zarządcą jest spółka, znalazł się zapis zakładający deficyt z tytułu wybudowania obiektu. Dodatkowo spłacane są nadal odsetki od kredytów zaciągniętych na wykonanie tej inwestycji. Największym obciążeniem dla spółki jest kryta pływalnia miejska, której roczne utrzymanie wymaga dopłaty w wysokości ponad 1 miliona złotych. Prezes spółki MPOiRD Wojciech Szumski zapoznał radnych z wynikami tegorocznej “Akcji zima” oraz stanem naprawy dróg po okresie zimowym. 

W trakcie dzisiejszej sesji Burmistrz Daniel Marchewka poprosił radnych o odpowiedzialność za deklaracje i wystąpienia na łamach prasy w zakresie ewentualnych inwestycji miejskich. Zwrócił uwagę, iż odpowiedzialność to nie tylko wytykanie błędów burmistrzowi, ale to przede wszystkim odpowiedzialność za pomysły przedkładane mieszkańcom. Włodarz miasta wyjaśnił również, iż póki co nie ma możliwości przywrócenia ruchu pojazdów na ulicy Słowackiego. Publicznie wygłaszane deklaracje spotkały się ponadto ze sprzeciwem mieszkańców, którzy przyszli wczoraj do Urzędu o tę kwestię dopytać.

Burmistrz Daniel Marchewka w kontekście stanu Wieży Ratuszowej zadeklarował, że miasto chce wspierać żagańskie zabytki. Ich stan jest jednak wynikiem wieloletnich zaniedbań i wymaga ogromnego nakładu środków, których samorząd poszuka w ramach dofinansowań zewnętrznych. Burmistrz podkreślił, iż raport NIK dotyczący Ratusza, na kanwie którego pojawiło się kilka publikacji prasowych wskazuje stan idealny, a rzeczywistość  idealna nie jest.