galeria foto Adam Żyworonek

6 maja 2016 roku spotkaliśmy się na Placu Generała Stanisława Maczka, aby uroczyście świętować 71. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Europie oraz 65-lecie powstania 22 Pułku Czołgów Średnich. Uroczystości rozpoczęło przemówienie Burmistrza Żagania Daniela Marchewki, który podziękował zebranym za tak liczną obecność, szczególnie przedstawicielom wojska, żołnierzom, kombatantom oraz młodzieży szkolnej. W kontekście dzisiejszej rocznicy włodarz miasta podkreślił dwa istotne dla współczesnych aspekty – pierwszym jest brak pewności, co do spokoju. Posiadamy świadomość istnienia niebezpiecznych sił, popędów, wykorzystywania siły do wywoływania zagrożeń. W tym kontekście szczególnie ważna jest obecność wojska, kontynuatora wspaniałych i chlubnych dokonań przodków, walczących na frontach II Wojny Światowej. Drugim aspektem jest świadomość, że każdy, kto podnosi rękę na drugi naród musi liczyć się z oporem. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak skuteczny ten opór być może – podkreślił Daniel Marchewka. – Wartości takie jak heroizm, dobroć, życzliwość możemy kultywować dzięki ofierze życia poniesionej 71 lat temu

Burmistrz Żagania szczególne podziękowania złożył na ręce Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generała dywizji Jarosława Miki, kombatantów oraz żołnierzy. 

Wydarzenia sprzed 71 lat przypomniał następnie Piotr Gubernator. O zakończeniu wojny dowiedział się on oraz jego towarzysze z ust telegrafisty, który nagle zaczął krzyczeć “Koniec wojny!”. Tak brzmiała wiadomość nadesłana ze sztabu pułku. Wszyscy zaczęli się cieszyć, szaleć, strzelać z radości. Piotr Gubernator przypomniał również, jak trudna była droga powrotu do wolności – do ruin i zgliszczy, do zniszczonych domów lub donikąd… Żołnierze wracający z łagrów, z Syberii, z kresów wschodnich nie mogli wrócić do swoich domów. Walczyliśmy o wolność naszą i innych narodów. Wracaliśmy pod biało-czerwonym sztandarem – opowiadał kombatant.  

W trakcie dzisiejszych uroczystości uhonorowano organizatorów jubileuszu. Okręgowy Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznał Kombatancki Krzyż Zwycięstwa m.in. Burmistrzowi Żagania Danielowi Marchewce, Dowódcy 11 LDKPanc. generałowi dywizji Jarosławowi Mice, prezesowi Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP, majorowi Leszkowi Maćkowiakowi oraz Janowi Mazurowi.

W trakcie uroczystości na Placu Generała Stanisława Maczka Stowarzyszeniu 3 Pułku Czołgów nadano imię 3 Brygady Pancernej oraz przyznano odznaki pamiątkowe Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska “3.Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich” szkołom podstawowym numer 2 i 7 z Żagania.

Generał dywizji Jarosław Mika podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych za to szczególne wyróżnienie –  Własne odznaczenia traktuję jako odznaczenie moich żołnierzy. Generał poprosił również o gromkie oklaski dla obecnych na Placu kombatantów oraz życzył im “ogromnego zdrowia”.