9 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W sali konferencyjnej Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 spotkali się pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół, prezesi miejskich spółek oraz dyrektorzy miejskich jednostek,aby aktywnie uczestniczyć w kolejnym etapie prac związanych z dostosowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji do nowych wytycznych, określających zasady realizacji działań rewitalizacyjnych w miastach oraz zasady ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich.

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przedstawienie koncepcji projektów. Projekty te mają poprawiać jakości życia na terenie miasta Żagania oraz powinny odpowiadać realnym potrzebom mieszkańców.