W czwartek 19 maja 2016 roku rozpoczęły się w Żaganiu Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Na sali kryształowej i przyległych do niej holach od godz. 9:00 do 16:00 prezentują się min. lokalni piekarze, cukiernicy, fryzjerki, kosmetyczki, instalatorzy, sprzedawcy, ślusarze, mechanicy – jednym słowem rzemieślnicy prowadzący swoją działalność w Żaganiu. Zwiedzający mogą zapoznać się wyrobami i usługami oferowanymi w regionie. Oferta działających na lokalnym rynku firm skierowana jest głównie do młodzieży gimnazjalnej, która wkrótce stanie przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Do tego licznie przybyłego audytorium zwracał się również Burmistrz Daniel Marchewka, witając gości uczestniczących w dzisiejszym wydarzeniu. Włodarz miasta podziękował wystawcom, żagańskim przedsiębiorcom oraz spółkom za przygotowanie atrakcyjnych stoisk, zachęcając młodzież do zapoznania się z wystawioną ofertą. Współgospodarzem żagańskich Targów był również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żaganiu, którego Starszy Cechu Andrzej Antczak również powitał obecnych. 

Burmistrz Daniel Marchewka otworzył żagańskie Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości – zachęcamy do obejrzenia materiału wideo.

Oprócz rzemieślników i przedsiębiorców na targach znalazło się stoisko Narodowych Sił Rezerwowych, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Punkt Informacji o Funduszach UE. W trakcie targów odbędą się także konsultacje w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Żagania. Wystawcy przygotowali także pokazy fryzjerskie i degustacje. 

W trakcie spotkania z przedsiębiorcami i rzemieślnikami prezentację na temat sytuacji żagańskiego rzemiosła i lokalnych firm przedstawił Burmistrz Miasta Daniel Marchewka. Gospodarz omówił sytuację gospodarczą Żagania oraz wskazał przyszłe kierunki rozwoju gospodarczego gminy, m.in. poprzez prezentację zadań, o realizację których zabiegamy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

galeria foto Adam Żyworonek

plakat