Duży projekt edukacyjny, planowany do realizacji we wszystkich gimnazjach zlokalizowanych w Żaganiu i Żarach oraz na obszarze gmin wiejskich Żagań i Żary, nabiera ostatecznych kształtów za sprawą zespołu składającego się z przedstawicieli partnerów tj. urzędów miast i gmin Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pod kierunkiem pracowników Urzędu Miasta Żagań (lider projektu), wypracowywano dzisiaj, 9 czerwca 2016 roku, ostateczny kształt przedsięwzięcia, którego celem jest na poprawa jakości kształcenia gimnazjalnego. Zadanie realizowane będzie w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach RPO L2020 w ramach ósmej osi priorytetowej, w związku z tym koncepcja projektu musi odpowiadać kryteriom i wytycznym w nim zawartym. Planowane dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów to laboratorium fizyczne, chemiczne, biologiczno-chemiczne, matematyczne oraz językowe (w zależności od zapotrzebowania szkół) oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe w formie Akademii Przedsiębiorczości. Dodatkowo szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, a dla młodzieży planowane są ciekawe wyjazdy edukacyjne i inne atrakcyjne formy wspierające naukę.