W środę 15 czerwca odbyło się spotkanie organizowane przez Państwową Inspekcja Pracy oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Burmistrza Miasta Żagań.

Spotkanie miało charakter ekspercki. Podczas szkolenia Łukasz Szpilski – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy w 2016 r. dotyczące zawierania umów terminowych i uprawnień rodzicielskich. Następnie Artur Jóźwiak – starszy inspektor pracy przedstawił  “Zarządzanie bezpieczeństwem pracy” w zakresie ryzyka zawodowego, podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko wypadków, procedur postępowania powypadkowego w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy oraz świadczeń przysługujących z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Podczas szkolenia ze specjalistami można było skonsultować wątpliwości prawne dotyczące nowych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania.

Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem, szczególnie wśród żagańskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Uczestniczyło w nim 30 osób.