W ramach działań związanych z informowaniem lokalnego społeczeństwa o REWITALIZACJI W ŻAGANIU odbyły się plenerowe spotkania z mieszkańcami. Celem dwóch spotkań zorganizowanych na terenie kąpieliska miejskiego oraz przy ORLIKU w PSP3 było w szczególności zapoznanie młodych mieszkańców miasta z obco brzmiącym pojęciem rewitalizacji, stąd też dla dzieci i młodzieży przygotowana została oferta tematyczna o charakterze plastyczno-konkursowym. Chętnie gościliśmy również osoby dorosłe, które w rozmowie z pracownikami urzędu i wypełniając ankietę, miały okazję do wypowiedzenia się w sprawie jakości życia w Żaganiu, problemów i oczekiwań.

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych, w tym tych którzy nie mogli uczestniczyć we wcześniejszych spotkaniach a są zainteresowani sprawami naszego miasta, na kolejne, które odbędzie się 12 lipca w godz. 13.00 – 17.00 przy żagańskim Pałacu.