W ramach działań związanych z informowaniem lokalnego społeczeństwa o rewitalizacji w Żaganiu, a także w sprawie konsultowania propozycji projektów odbyło się kolejne plenerowe spotkanie z mieszkańcami.

12. lipca w samym centrum, tuż przy Pałacu Książęcym zaprosiliśmy mieszkańców „pod namiot” na rozmowy o rewitalizacji Żagania. Celem działania było w szczególności zapoznanie mieszkańców miasta z obco brzmiącym pojęciem rewitalizacji, stąd też dla dzieci i młodzieży przygotowana została oferta tematyczna o charakterze plastyczno-konkursowym, a z dorosłymi była okazja do porozmawiania o problemach i potrzebach lokalnej społeczności. Dlatego też chętnie odwiedzali nas mieszkańcy, którzy w rozmowie z pracownikami urzędu i wypełniając ankietę, mieli okazję do wypowiedzenia się w sprawie jakości życia w Żaganiu. Goszczący pod namiotem mieszkańcy chętnie też składali propozycje przedsięwzięć na specjalnie przygotowanej tablicy pod hasłem „REWITALIZACJA W ŻAGANIU – CZEKAMY NA TWOJE PROPOZYCJE PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ”.

Przypominamy, że w sprawie rewitalizacji cały czas można kontaktować się z pracownikami Wydziału Planowania Strategicznego przy ul. Jana Pawła II 15 pok. 7, tel. 684771007, e-mail: rewitalizacja@um.zagan.pl  oraz śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta.

Działania prowadzone są w ramach projektu:

 „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żagań o statusie miejskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020