20 lipca na sali kryształowej żagańskiego Pałacu Książęcego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powiatowych obchodów Święta Policji, na którą przybył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp, insp. Jerzy Głąbowski oraz kadra kierownicza KPP Żagań, policjanci mianowani na wyższe stopnie służbowe, rodziny policyjne oraz zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych.

Zastępca Komendanta Lubuskiej Policji insp. Jerzy Głąbowski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu, insp. Artur Kamińskim i wręczyli policjantom i policjantkom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz pamiątkowe upominki za wsparcie, współpracę i finansową pomoc na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu dla samorządowców.

Gratulujemy wszystkim funkcjonariuszom awansów oraz życzymy policjantom, policjantkom i pracownikom KPP Żagań samych sukcesów i satysfakcji ze służby i pracy, a wszystkim rodzinom policyjnym dziękujemy za codzienne wspieranie naszych funkcjonariuszy.