29 lipca 2016 roku żagański społecznik Tomasz Szwal w obecności Burmistrza Daniela Marchewki przekazał Staroście Żagańskiemu Henrykowi Janowiczowi petycję mieszkańców w sprawie remontu dwóch ważnych komunikacyjnie dróg w mieście zarządzanych przez Starostwo. Ponad 500 mieszkańców podpisało petycję, prosząc o inwestycje na ulicach Żelaznej i Kolejowej.

Cieszę się, że zaangażowanie Tomasza Szwala i przygotowana przez niego akcja uzyskała takie poparcie – podkreślił Burmistrz Daniel Marchewka. – Petycja ta pokazuje, jakie są oczekiwania społeczne w zakresie remontu dróg w Żaganiu. Istotne jest to, że oczekiwania te wpisują się również w zakres rozmów, jakie prowadzą ze sobą oba samorządy. Współpraca między nami przebiega bardzo dobrze. Miasto nigdy nie odmówiło pomocy Starostwu i dlatego myślę, że relacja ta zostanie odwzajemniona. Remont ulicy Żelaznej i Kolejowej jest ważny również z uwagi na przygotowywany remont Dworca PKP. Jak zawsze wesprzemy inwestycję naszego partnera, zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i jakości dróg w Żaganiu.