26 sierpnia 2016 roku Przewodnicząca Rady Miasta Żagań Wanda Winczaruk otworzyła obrady XXVI sesji Rady Miasta Żagań, na którą przybyło 9 radnych. Sesja zwołana została z uwagi na potrzebę zabezpieczenia w budżecie środków na remont ulicy Żarskiej. Nieobecność 12 radnych uniemożliwiła dzisiaj podjęcie tej uchwały. Z uwagi na brak kworum Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do 31 sierpnia 2016 roku do godziny 15:30, aby umożliwić wszystkim przybycie na sesję. Podjęcie uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia działań przez inwestora, który zamierza przystąpić do prac 1 września.

Rada Miasta Żagań głosami przybyłych na posiedzenie radnych przyjęła natomiast jednogłośnie oświadczenie w sprawie remontu ulicy Żelaznej skierowane do Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza. Jak podkreślił w trakcie posiedzenia Burmistrz Daniel Marchewka, inwestycja ta wpisuje się w plany Starostwa związane z remontem mostu na ulicy Żelaznej. Wykonanie nawierzchni jezdni kompleksowo rozwiąże problem w tej części miasta. Działania te są niezbędne z uwagi na zły stan drogi zgłaszany wielokrotnie przez mieszkańców. W kontekście remontu ulicy Żarskiej, remont ulicy Żelaznej stanowi ostatnią inwestycję w drogę wjazdową do Żagania. Burmistrz zadeklarował równocześnie, iż wesprze tę inwestycję kwotą 100 tysięcy złotych.