30 sierpnia 2016 roku w Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 w Żaganiu odbyła się X sesja IV kadencji Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin poświęcona przyjęciu informacji z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ŁZG za I półrocze 2016 roku.