W związku z pytaniami kierowanymi do nas przez lokalne media dotyczącymi kosztów związanych z wydawaniem informatora “Kocham Żagań” oraz możliwościami współpracy różnych środowisk przy jego redagowaniu prezentujemy Państwu nasze stanowisko, wyprzedzając komentarze dotyczące miesięcznika.

„Kocham Żagań” jest biuletynem informacyjnym Urzędu Miasta, o czym można przeczytać w słowie wstępu opublikowanym na drugiej stronie miesięcznika. Potrzebę informowania za pośrednictwem prasy samorządowej zgłaszali mieszkańcy – zarówno w trakcie posiedzeń komisji stałych Rady Miasta, jak i  za pośrednictwem radnych, zgłaszających taką potrzebę w trakcie czerwcowej XXIV sesji. Ze strony mieszkańców spotykamy się obecnie z pozytywnym odbiorem publikacji oraz oczekiwaniem na kolejne numery informatora. Gazeta jest dystrybuowana bezpłatnie, dostępna dla zainteresowanych w siedzibach instytucji miejskich, w punktach usługowych i sklepach, które wyraziły zgodę na jej udostępnianie oraz rozdawana w różnych punktach miasta.  Jedynym kosztem jaki ponosi Urząd jest koszt wydruku, który przy nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy stanowi kwotę 1980 złotych netto. Jest to koszt 0,07615385 grosza na mieszkańca ( Żagań liczy 26 tysięcy mieszkańców). W zaokrągleniu daje to 8 groszy na osobę miesięcznie, 96 groszy rocznie. Skład i redakcja gazety odbywa się w ramach obowiązków służbowych pracowników Urzędu Miasta.

Zapraszamy do współpracy wszystkich radnych oraz mieszkańców. Nie będziemy publikować tekstów anonimowych lub szkalujących inne osoby. Pojawiły się już również postulaty zamieszczenia płatnych ogłoszeń reklamowych na łamach „Kocham Żagań”, lecz zainteresowanych poinformowaliśmy, iż informator miejski nie jest nośnikiem tego typu artykułów. Płatne ogłoszenia można zamieszczać w prasie lokalnej.