Z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 września rozpoczęliśmy realizację projektu pod tytułem „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przypominamy, że projekt jest realizowany w pięciu żagańskich szkołach podstawowych, których wyniki z egzaminu szóstoklasistów spełniły kryteria dostępu określone w dokumentacji konkursowej.  Cieszymy się, że prawie 200 uczniów w obecnym roku szkolnym będzie miało dostęp do atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, skoncentrowanych na umiejętnościach w zakresie szeroko rozumianej przyrody i matematyki.

Ze względu na eksperymentalne podejście do formuły prowadzonych zajęć w projekcie i wprowadzenie metody doświadczeń podczas zajęć dla uczniów, zaplanowano specjalne szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Aktualnie więc realizowany jest pierwszy, szkoleniowy etap projektu, w którym udział bierze 15 nauczycieli przyrody i matematyki. Szkolenie organizowane jest przez partnera projektu – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Następnie dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych od października uruchomione zostaną dodatkowe zajęcia pn.: „BADACZE PRZYRODY”, „TROPICIELE MATEMATYCZNYCH ZAGADEK” oraz „MIĘDZYSZKOLNA GIEŁDA POMYSŁÓW I DOŚWIADCZEŃ”. Prawie 200 uczniów weźmie również udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych. Dodatkowo szkoły zostaną doposażone w zakresie przyrodniczych i matematycznych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja uczestników – uczniów klas IV, V i VI szkół objętych projektem – trwa do 30 września 2016r. Więcej informacji, w tym regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe i deklaracje dostępne są w biurze projektu zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 15 pok. 7, tel. 684771006, 4771007, e-mail: m.augustyniak@um.zagan.pl, a.zenkner@um.zagan.pl, k.jurek@um.zagan.pl oraz w sekretariatach szkół. Zapraszamy do udziału w zajęciach.

Wartość Projektu – 310 tysięcy złotych.

Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich: 294.010,00 złotych.