Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych sprzeciwia się planowanym zmianom w Prawie wodnym, gdyż proponowane podwyżki opłat za pobór wody mogą doprowadzić w konsekwencji do wzrostu opłat za wodę również indywidualnych odbiorców.

Jak informuje portal finanse.wp.pl: Przykładowo na podstawie danych pochodzących z gmin z terenu woj. lubuskiego, po wejściu w życie projektowanej ustawy prognozuje się, że cena wody w tym regionie wzrośnie od 4,3 proc. do nawet powyżej 40 proc., natomiast wyliczony dla miasta Częstochowy wzrost opłat za dostawę wody pitnej dla mieszkańców wyniesie ok. 18 proc. (przykładowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób opłata ta rocznie zwiększy się o ok. 120 zł) – argumentuje OPOS.

Apel OPOS to kolejne w ostatnim czasie negatywne stanowisko samorządów i ich instytucji wobec planowanych zmian w Prawie Wodnym. Aktualnemu projektowi nowelizacji sprzeciwili się m.in. w sierpniu br. marszałkowie województw. W ostatnich tygodniach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) – jedna z największych w Polsce i w Europie spółek wodociągowych – oszacowało, że w całym kraju w wyniku zapowiadanych zmian w prawie wodnym należy spodziewać się wzrostu ceny wody średnio o 25 proc.

Zachęcamy do lektury całego materiału dotyczącego planowanych zmian oraz stanowiska OPOS.