Szanowni Przedsiębiorcy!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w dniach 23-27 października 2016 roku.

Termin rekrutacji: od 27 września od godziny 14:00 – do 3 października do godziny 12:00.

 Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Białorusią i Euroazjatycką Unią Gospodarczą do udziału w misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w \dniach 23-27 października 2016 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w XX Jubileuszowym Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku, organizowanym przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową, w ramach którego odbędzie się giełda kooperacyjna pomiędzy uczestnikami z Polski i Białorusi.

Projekt programu misji:

  1. dzień: transport (przelot plus przejazdy) do Mińska do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wyjazd z Zielonej Góry, przejazd do Berlina lub Warszawy, przelot do Mińska.
  2. dzień: udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym (w tym spotkania kooperacyjne b2b).
  3. dzień: transport do Homla – do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Homlu, spotkania kooperacyjne b2b w Homlu.
  4. dzień: spotkania kooperacyjne b2b w innym mieście Obwodu Homelskiego, wizyty studyjne w wybranych białoruskich przedsiębiorstwach, wizyty studyjne w Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym lub na terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Homel-Raton”.
  5. dzień: spotkanie z przedstawicielem WPHI, transport powrotny (przejazd plus wylot) z Homla/Mińska do Zielonej Góry.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok 1 000 zł.

 Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail COIE@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 456 53 31, 68 456 54 87, 68 456 54 62.