W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi obecności dzików na terenach peryferyjnych miasta zwracamy się do wszystkich mieszkańców Żagania z apelem o niedokarmianie tych zwierząt. Zarządców nieruchomości prosimy o dodatkowe zabezpieczenie śmietników, a mieszkańców o zamykanie pojemników na odpady.

Dokarmiając dziki zmienia się ich naturalne zachowanie i przyzwyczaja się zwierzęta do takiego sposobu zdobywania pokarmu. Dokarmianie dzików skutkuje poszerzaniem granic ich terytorium, a co za tym idzie ich wędrówek do miasta, co może być niebezpieczne dla ludzi lub mienia, powodować przenoszenie chorób oraz powodować liczne szkody. Drugim czynnikiem, który powoduje takie zachowanie dzików, jest łatwy dostęp do śmietników, z których dziki wygrzebują pokarm. Prosimy zatem o zabezpieczanie pojemników na odpady i wyrzucanie resztek pokarmów wyłącznie do zamykanych śmietników.