10 listopada 2016 roku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, które w Żaganiu zainaugurowano Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym. Przedstawiciele wojska oraz władz samorządowych udali się następnie na Plac Generała Maczka, gdzie odbyły się uroczystości, na które przybyli uczniowie żagańskich szkół oraz wielu mieszkańców miasta.

galeria foto A.Żyworonek

Rozpoczynając dzisiejsze uroczystości Burmistrz Daniel Marchewka powitał obecnych, szczególnie dziękując za aktywność żagańskim kombatantom, Sybirakom, żołnierzom oraz młodzieży, której przybycie na uroczystości pokazuje, że warto się starać i ze spokojem spoglądać w przyszłość.  Dla każdego z nas codzienność przynosi odmienne role, wszystkich jednak łączy wspólna wartość – polskość. Nie ma w historii świata narodu, który przeżyłby 123 lata niewoli, nie tracąc swojej tożsamości. Dzisiaj możemy z dumą spoglądać na to, co polskie. Dzisiaj jesteśmy narodem silnym i szanowanym, równym partnerem wśród innych armii świata – podkreślał gospodarz miasta, szczególne podziękowania kierując na ręce dowódcy 11LDKPanc. generała dywizji Jarosława Miki – Panie Generale, w imieniu mieszkańców Żagania i swoich współpracowników chciałbym podziękować za Pana wkład we współczesną historię miasta – 3 lata doskonałego dowodzenia i troski o rozwój naszej Czarnej Dywizji. W Żaganiu mundur jest nie tylko obiektem zachwytu, ale przede wszystkim przedmiotem ogromnego szacunku.

Generał dywizji Jarosław Mika rozpoczynając swoje wystąpienie zwrócił się do przybyłych na uroczystości żołnierzy Bundeswehry, dziękując naszym sojusznikom za współpracę i partnerstwo, które tworzymy obecnie w Europie. Miłość do ojczyzny, patriotyzm – te wartości wybrali Polacy, by być wolnym narodem – podkreślał Dowódca. – Państwo powinno być silne nie tylko przez swoją armię, ale również przez pamięć, tworzącą tożsamość narodu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości stały się okazją do wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Związek Inwalidów Wojennych RP w uznaniu zasług przyznał medal „Zwycięska Nike” m.in. generałowi dywizji Jarosławowi Mice oraz przedstawicielom samorządu – Burmistrzowi Danielowi Marchewce oraz Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Oświaty UM Zbigniewowi Białkowskiemu.

Uroczystości zakończył Apel Pamięci oraz złożenie hołdu poległym bohaterom – przedstawiciele wojska, władz samorządowych, stowarzyszeń, żagańskich szkół i instytucji kultury złożyli kwiaty pod tablicą Generała Maczka.