Chciałem zadeklarować publicznie, podczas sesji Rady Powiatu Żagańskiego, że miasto jest skłonne dopłacić do modernizacji powiatowej ul. Żelaznej 200 tys. złotych, a Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje dodatkowe 50 tys. zł – podkreśla Andrzej Pilimon, prezes ŻWiK. – Ale nie zostałem dopuszczony do głosu.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Żagańskiego (w czwartek 10 listopada) najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa remontu ul. Żelaznej, która jest drogą powiatową o dużym znaczeniu dla miasta i regionu. Codziennie pokonują ją m.in. żołnierze, podążający do pracy w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Cała jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym, co podkreślają mieszkańcy osiedla Moczyń, którzy zapewniają, że w godzinach szczytu ruch jest tak duży, że przejście na drugą stronę staje się praktycznie niemożliwe. Od lat proszą oni o modernizację nawierzchni i budowę oświetlenia trasy.

W tej sprawie interpelację złożył radny powiatowy Zbigniew Białkowski, dyrektor departamentu infrastruktury, oświaty i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta w Żaganiu. – W tym roku na remonty ulic powiatowych w mieście powiat przeznaczył 185 tys. zł, w tym było 80 tys. zł dotacji, to razem od powiatu daje zaledwie 105 tys. zł – wytknął radny. – W przeliczeniu to 4 zł na mieszkańca Żagania, chociaż miasto jest stolicą powiatu, a jej mieszkańcy stanowią aż jedną trzecią wszystkich mieszkańców powiatu. W mieście mamy 18 km dróg powiatowych i 16 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod nimi, za które przecież płacimy podatki. Chętnie wybudujemy oświetlenie Żelaznej, prosimy jedynie powiat o dofinansowanie do przedsięwzięcia w wysokości 50 tys. zł. Jednak nie możemy się doczekać odpowiedzi.

Radny zaznaczył, że miasto dopłacało do wielu inwestycji powiatowych w poprzednich latach, między innymi do modernizacji ul. Łąkowej, Konopnickiej, czy też Żółkiewskiego. Stąd prośba o wzajemność.

Nie chcieli słuchać prezesa

Kością niezgody między samorządami jest odcinek ul. Żelaznej, który został rozkopany podczas budowy kanalizacji osiedla Moczyń. Powiat twierdzi, że po zakończeniu inwestycji nie został on doprowadzony do należytego stanu. – Budowa została zakończona w 2013 roku – wyjaśnia A. Pilimon. – Niestety, firma – wykonawca upadła. Jednak zastrzeżenia powiatu dotyczą tylko fragmentu ulicy, a tymczasem cała jest w bardzo złym stanie technicznym. Warto więc zająć się nią całościowo, a nie tylko jednym odcinkiem.

Starosta Henryk Janowicz (gmina wiejska Żagań) stwierdza, że przez kanalizację dewastują się jezdnie i studzienki odpływowe. Nie tylko przy Żelaznej, ale również przy Dworcowej, koło Prokuratury Rejonowej. – Przy ul. Dworcowej była bardzo poważna awaria sieci wodociągowej – wyjaśnia A. Pilimon. – Na którą nie mieliśmy żadnego wpływu. Żeby ją usunąć, trzeba było rozkopać jezdnię.

Prezes chciał wyjaśnić problemy, o których była mowa na sesji. O głos dla niego, w punkcie interpelacje poprosił radny Tomasz Kwarciński (miasto Żagań). Jednak Mirosław Gąsik (gmina Szprotawa), przewodniczący Rady Powiatu nie wyraził na to zgody. – To sprawy proceduralne odpowiedział na nasze pytanie. – Takich rzeczy nie zgłasza się przed samą sesją.

– Skoro punkt interpelacje nie był odpowiedni, to proszę o udzielenie głosu prezesowi w punkcie oświadczenia i informacje – nie dawał za wygraną T. Kwarciński. Jednak i tym razem przewodniczący M. Gąsik odmówił i nie zezwolił, aby rada wysłuchała prezesa.

– Rozmawiamy o kanalizacji i ulicy Żelaznej – apelował Z. Białkowski. – Na sali jest prezes, który może przedstawić argumenty drugiej strony. Ja bym nie odmawiał wysłuchania tego, co ma do powiedzenia. Nawet w jednym zdaniu.

Radnemu przerwał przewodniczący, który ze wzburzeniem, kilka razy powtórzył, że odbiera mu głos.

A. Pilimon nie miał więc możliwości przedstawienia stanowiska ŻWiK. – Powiat ma ponad 370 km dróg – stwierdził radny Zbigniew Teler (gmina Szprotawa). – A drogi powiatowe w Żaganiu to zaledwie 5 procent całości. Jeśli chodzi o prezesa to powinien występować na forum, bo są media i chcecie upublicznić sprawę.

A co chciał powiedzieć, jeśli dostałby głos? – Chciałem tylko zadeklarować, że burmistrz wraz z miastem byłby skłonny dopłacić 200 tys. zł do modernizacji ul. Żelaznej, zaś ŻWiK dodatkowe 50 ty. zł. Byle tylko padła wreszcie jasna deklaracja, kiedy zostanie ona wykonana. Nie wymagamy, żeby było to w przyszłym roku. Jeśli nie da się inaczej, to niech będzie 2018 rok. Żebyśmy tylko wiedzieli, kiedy powiat podejmie się inwestycji.

Chodniki przy Śląskiej i Buczka

Radny Z. Białkowski z Żagania, oprócz sprawy ul. Żelaznej pytał m.in. o inwestycje miejskie, które na przestrzeni ostatnich lat dofinansował powiat, jakie nakłady są przewidziane na poprawę stanu dróg w Żaganiu, o powołanie na członka zarządu powiatu osoby spoza rady, a także ile osób w ciągu kadencji zostało zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, PCPR oraz w powiatowych drogach – ile wśród nich zostało powołanych po uprzednich konkursach? Poprosił też o szczegółowe rozliczenie tegorocznego Powiatowego Pikniku Zdrowia, a także o to, żeby sprawą ul. Żelaznej zajęła się komisja rewizyjna. Jednak jego wniosek nie został przegłosowany.

Starosta Henryk Janowicz zapewnił, że na wszystkie interpelacje Z. Białkowskiego odpowie na piśmie i przedstawi liczby. – Otrzymacie odpowiedź, ale zostanie ona również przesłana do mediów – zaznaczył. Starosta wyliczył, że na przestrzeni kilku ostatnich lat inwestycji drogowych w Żaganiu było bardzo dużo. Zaś powiat w swojej strukturze ma nie tylko miasto Żagań, ale również inne gminy, w których musi naprawiać drogi. Wyliczył, że bardzo dobrze współpracuje mu się z częścią radnych z Żagania: Andrzejem Katarzyńcem, Arturem Niezgodą, Jerzym Bielawskim i wicestarostą Markiem Koptą. A także z wiceprzewodniczącym rady Tomaszem Hucałem (mieszkaniec gminy wiejskiej Żagań). Pominął jedynie T. Kwarcińskiego i Z. Białkowskiego.

Na razie w projekcie przyszłorocznego budżetu powiatu znajdą się chodniki przy ul. Śląskiej i Buczka za ponad 900 tys. zł (o ile rada się zgodzi) oraz remont drugiego mostu przy ul. Żelaznej za ok. 2 mln zł, pod warunkiem, że powiat otrzyma na ten cel dotację z Ministerstwa Infrastruktury. Z. Białkowski chce, żeby włączyć do niego również remont ul. Żelaznej.   

(mt)